ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Βιβλιάριο επιταγών.
  • Χωρίς υποχρέωση ελάχιστου υπολοίπου.
  • Υπηρεσίες Web banking.
  • Δυνατότητα πάγιων εντολών για εξόφληση λογαριασμών