Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020

Κάλυψη προσωπικών και έκτακτων αναγκών.
  • Δυνατότητα μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής και χαμηλής δόσης
  • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
  • Ευελιξία προγραμμάτων. Εξόφληση δανείου (μερική-ολική) χωρίς ποινή, τροποποίηση προγραμμάτων απο- πληρωμής κατά τη διάρκεια του δανείου.
  • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο καταναλωτικής πίστης.