ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
  • Χρηματοδότηση απαιτήσεων.
  • Χρηματοδότηση αγορών πρώτων υλών, εμπορευμάτων.
  • Ευελιξία πληρωμών, δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων.
  • Εξόφληση κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Εκταμιεύσεις, κάλυψη επιταγών από το όριο με ένα τηλεφώνημα
  • Δυνατότητες αναθεώρησης για όσο καιρό υπάρχουν ανάγκες
  • Υπεύθυνη εξυπηρέτηση από τον προσωπικό σας σύμβουλο