Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 • Αγορά κατοικίας, οικοπέδου.
 • Επισκευή κατοικίας.
 • Ανακαίνιση κατοικίας.
 • Ανέγερση κατοικίας.
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
 • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
 • Δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύ- σεων για αποφυγή επιβαρύνσεων.
 • Δυνατότητες τροποποίησης προ- γραμμάτων αποπληρωμής.
 • Προεξόφληση δανείου (μερική – ολική) ανά πάσα στιγμή χωρίς ποινή.
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο στεγαστικής πίστης.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 • Αγορά κατοικίας, οικοπέδου.
 • Επισκευή κατοικίας.
 • Ανακαίνιση κατοικίας.
 • Ανέγερση κατοικίας.
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
 • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
 • Δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύ- σεων για αποφυγή επιβαρύνσεων.
 • Δυνατότητες τροποποίησης προ- γραμμάτων αποπληρωμής.
 • Προεξόφληση δανείου (μερική – ολική) ανά πάσα στιγμή χωρίς ποινή.
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο στεγαστικής πίστης.

Κάλυψη προσωπικών και έκτακτων αναγκών.
 • Δυνατότητα μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής και χαμηλής δόσης
 • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
 • Ευελιξία προγραμμάτων. Εξόφληση δανείου (μερική-ολική) χωρίς ποινή, τροποποίηση προγραμμάτων απο- πληρωμής κατά τη διάρκεια του δανείου.
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο καταναλωτικής πίστης.

Αγορά αυτοκινήτου, κάλυψη καταναλωτικών αναγκών.
 • Δυνατότητα μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής και χαμηλής δόσης
 • Περίοδος χάριτος προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
 • Ευελιξία προγραμμάτων. Εξόφληση δανείου (μερική-ολική) χωρίς ποινή, τροποποίηση προγραμμάτων απο- πληρωμής κατά τη διάρκεια του δανείου
 • Προσωπική εξυπηρέτηση από το σύμβουλο καταναλωτικής πίστης.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012