«Αξιότιμοι πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μετάπτωσης του μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας κατόπιν και την συγχώνευσης με την πρώην Συν/κη Τράπεζα Πιερίας, θα πραγματοποιηθεί άνοιγμα νέου λογαριασμού κατάθεσης αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση δανείου ή εγγυητικών επιστολών. Δεν θα γίνει καμία άλλη αλλαγή/ τροποποίηση παρά μόνο ένας νέος λογαριασμός καταθέσεων που θα συνδεθεί με το δανειακό λογαριασμό προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα στο παλιό με το νέο σύστημα..

Ο ρόλος του νέου λογαριασμού είναι αυστηρά η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του δανείου/ εγγυητικών επιστολών και όχι η έκδοσή επιταγών και οι πληρωμές λογαριασμών ή άλλη συναλλαγή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πιο λεπτομερή ενημέρωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με ένα από τα καταστήματά μας».