Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 14-01-2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας (άρθρα 18, 19 και 20 του καταστατικού), καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA”, οδός Αγίας Σοφίας 1, για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Ν.1667/1986 και το Ν.4261/2014, όπως ισχύουν, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο (2) εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων αποδεδειγμένα , το ένα (1) να είναι μόνιμος κάτοικος της Π.Ε. Σερρών και το δεύτερο (2) να είναι μόνιμος κάτοικος Π.Ε. Πιερίας, στην οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα διατηρεί σε λειτουργία κατάστημα. Τα εκτελεστικά μέλη , θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα διευθύνουν πλήρως την δραστηριότητα της Τράπεζας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝΠΕ προκηρύσσει  την Σύμβαση για Τεχνικό Ασφαλείας διάρκειας  2  (δύο) ετών.

Στα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ