Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης - Αναλώσιμων Η/Υ και Εντύπων για τις ανάγκες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. και την απόφαση Νο. 07/25-02-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 20:30, στο Ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA”,Αγίας Σοφίας 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την κατάρτιση των επίσημων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2013 και ημερομηνία μετάπτωσης 31/12/2012.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 και 5 του καταστατικού της Τράπεζας, τα φυσικά πρόσωπα-μέλη μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και τα νομικά πρόσωπα-μέλη διορίζουν τους αντιπροσώπους τους με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό οργάνου τους.
Κάθε συνεταίρος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του καταστατικού έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 25/02/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαδούδη Μαρία Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εμπορίας και διάθεσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να καταθέσουν τις προσφορές τους στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα, Τ.Κ. 62 122, Σέρρες, στον 2Ο όροφο, τηλ:23210-98037.
Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν μόνο επιχειρήσεις του Ν. Σερρών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 24-02-2015 ώρα 15:00.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Οι προδιαγραφές του υπό αξιολόγηση αυτοκινήτου έχουν ως παρακάτω:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  1. Κυβισμός: 1,2 έως 1,4
  2. Καύσιμο: πετρέλαιο
  3. 4θυρο ή 5θυρο
  4. Ελαστικά: καινούργια
  5. Ατρακάριστο
  6. Εγγύηση: τουλάχιστον ενός έτους

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη το έτος πρώτης άδειας (εντός ή εκτός Ελλάδος αν είναι εισαγωγής), ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων και τυχόν επιπλέον αξεσουάρ.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ