Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εμπορίας και διάθεσης αναλώσιμων Η/Υ να καταθέσουν τις προσφορές τους στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα, Τ.Κ. 62 122, Σέρρες, στον 2Ο όροφο, τηλ:2321098037.
Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν μόνο επιχειρήσεις του Ν. Σερρών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 25-08-2014 ώρα 15:00.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Η λίστα των ειδών που θα περιλαμβάνεται στις προσφορές των ενδιαφερομένων έχει ως εξής:

Οικονομική Προσφορά

Μονάδα μνήμης 8 GB για επιλεγμένο σύστημα Dell

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μονάδα μνήμης 8 GB για επιλεγμένο σύστημα Dell PC3L-1333 RDIMM 2RX4 PWS

8

 

Οικονομική Προσφορά

Storage 8TB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εξωτερικός σκληρός δίσκος με λογισμικών αυτόματης λήψης αντιγράφων ασφαλείας
Χαρακτηριστικά:

  • Χωρητικότητα: 8TB.
  • Σύνδεση: 2x USB 3.0, 2x Gigabit Ethernet.
  • Μνήμη: 2GB RAM.
  • Πρωτόκολλα δικτύου: CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV.
  • Πρωτόκολλα διαμοίρασης αρχείων: CIFS/SMB, NFS, FTP, WebDAV.
  • RAID: RAID 5
  • Συμβατά λειτουργικά server: Windows Storage Server 2008 R2 Essentials.
  • Συμβατά λειτουργικά client: Windows XP sp3, 32-bit,Vista sp2 32/64-bit, 7
  • Κρυπτογράφηση

1