Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως το ποσό των 5.000.000 ευρώ, με διάθεση έως 128.866 νέων συνεταιριστικών μερίδων ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ στην τιμή των 38,8 ευρώ, σύμφωνα με την από 27 Ιουνίου 2012 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις από 10/06/2013 και 16/09/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών Συν. Π.Ε. σε παλαιά και νέα μέλη ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα στο pdf