Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του, με σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.».

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου» θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 19:00 στο Ξενοδοχείο “ELPIDA RESORT”.
Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
Σε περίπτωση και νέας μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.


Δικαίωμα στις αρχαιρεσίες θα έχουν όλα τα Μέλη των οποίων η εγγραφή θα οριστικοποιηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την 01/06/2011.
Βάσει του Καταστατικού η διαδικασία των εκλογών θα γίνει με ενιαίο αλφαβητικό ψηφοδέλτιο.
Ο κάθε συνέταιρος σύμφωνα με το Άρθρο 18 του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις Συνεταιριστικές του Μερίδες.
Τα φυσικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο ή άλλο νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.
Τα Νομικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν στην ψηφοφορία με το Νόμιμο Εκπρόσωπό τους προσκομίζοντας αντίγραφο του καταστατικού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους για τις εκλογές με απόφαση του αρμόδιου, κατά το νόμο ή το καταστατικό, οργάνου τους.
Επιτρέπεται η σταυροδοσία μέχρι τεσσάρων (4) υποψηφίων.
Εκλέγονται οι εννέα (9) πλειοψηφήσαντες ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι εννέα (9) ως αναπληρωματικοί.

Καλούνται οι κ.κ. Συνέταιροι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα μέχρι την 14η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη για να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπο της Τράπεζας προσκομίζοντας ταυτόχρονα:
- Βιογραφικό σημείωμα,
- Μια φωτογραφία ταυτότητας,
- Πιστοποιητικό από την Εισαγγελία ότι δεν διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης (το Ποινικό Μητρώο το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους προς την αρμόδια Εισαγγελία και θα διαβιβάζεται Υπηρεσιακά στην Τράπεζα)
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν ισχύουν τα κολλήματα του Άρθρου 12 του καταστατικού (την δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα την προμηθεύονται προτυπωμένη από την τράπεζα).

Το Δ.Σ. ομόφωνα επίσης καθόρισε την Επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει και θα εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων Μετόχων για τις υποψηφιότητες, ως προς τα κωλύματα που αναφέρονται στις Παρ. 4,5 και 6 του Άρθρου 12 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Επιτροπή αυτή η οποία θα λειτουργεί με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να απαρτίζεται από τους:
1. Ευφραιμίδη Οδυσσέα, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου- Μέλος Δ.Σ.
2. Γκολέμη Δημήτριο, Νομικό Σύμβουλο της Τράπεζας.
3. Μωυσιάδη Κοσμά, Νομικό Σύμβουλο της Τράπεζας.
4. Σαμαρά Μαρία, Διευθύντρια της Τράπεζας.

Σέρρες 02/05/2011
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΙωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ