Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,


Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει ενέργειες και συμπράξεις για την δημιουργία ισχυρότερων οικονομικών μονάδων στον Τραπεζικό τομέα ο οποίος αποτελεί το πιο νευραλγικό σημείο της οικονομίας της χώρας μας.
{mosimage} Με στόχευση την μεγιστοποίησης του οφέλους για τους συνεταίρους οι πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες της Βόρειου Ελλάδος, Ν. Έβρου, Ν. Δράμας, Ν. Σερρών, Ν. Πιερίας και Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνένωσης των δυνάμεων τους με τη δημιουργία μιας μεγάλης Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι Διοικήσεις των Συνεταιριστικών Τραπεζών με την κίνηση αυτή στοχεύουν στο να απολαμβάνουν τα μέλη τους τα πλεονεκτήματα ενός ισχυρότερου οικονομικά Συνεταιριστικού Πιστωτικού Ιδρύματος, ταυτόχρονα με τα πλεονεκτήματα της τοπικής Συνεταιριστικής οικονομικής μονάδας.
Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας (ΕΣΤΕ) βρίσκεται στο πλευρό των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Βόρειας Ελλάδας παρέχοντας την υποστήριξη της, ενώ εξετάζεται παράλληλα η Διεθνής Εμπειρία και πρακτική του Συνεταιριστικού κινήματος.
Ήδη με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω Συνεταιριστικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχει συσταθεί συντονιστική Επιτροπή με σκοπό να επεξεργαστεί και να συντονίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση του στόχου της συνένωσης των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών.
Μέλη της Επιτροπής είναι:

 

  • Συντονιστής: Xατζηηλιάδης Ιωάννης – Πρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Σερρών.
  • Μέλος : Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος – Πρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Δράμας.
  • Μέλος : Αποστολίδης Γιάννης – Γ. Γραμματέας Συν/κής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Μέλος : Τοψίδης Χριστόδουλος – Α Αντιπρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Έβρου.
  • Μέλος : Μηλιώτης Νικόλαος – Πρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Πιερίας.

Για το σκοπό αυτό η Συντονιστική Επιτροπή ανέθεσε, στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. την κατάρτιση Μελέτης Σκοπιμότητας προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις Ενοποίησης των Συν/κών Τραπεζών με τη δημιουργία Περιφερειακής Συν/κής Τράπεζας καθώς και την κατάρτιση του Επιχειρηματικού σχεδίου του νέου σχήματος.
Στην εταιρεία GrantThornton Α.Ε. επίσης ανέθεσε τις ελεγκτικές διαδικασίες επί των οικονομικών καταστάσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Αγαπητές φίλες & φίλοι
Από την αρχή της θητείας μου στη θέση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών, που χρονολογείται από το Νοέμβριο του 2004, ήμουν πάντα υποστηρικτής της κοινής πορείας όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών :

με κοινή γλώσσα (μηχανογράφηση)
με κοινές δομές ( Διοίκηση και Διεύθυνση)
με κοινά Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου ( Σ.Ε.Ε.)
με κοινά προϊόντα και πολιτική .

Στις θέσεις μου αυτές είχα πάντα την σύμπλευση και υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας μας.
Θέσεις που πάντα αναφέραμε στις Γενικές Συνελεύσεις και καταγράφαμε μέσα στις Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της Διοίκησης .
Θέσεις που υποστήριζα και σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Τράπεζας.
Ήμουν πάντα υποστηρικτής της άποψης «Η ισχύς εν τη ενώσει» και πάντα είχα μέσα μου τη σκέψη της δυνατότητας σύμπλευσης – ενοποίησης τοπικών Συνεταιριστικών Τραπεζών σε ισχυρότερα και μεγαλύτερα σχήματα.
Βήματα και ενέργειες που πιστεύω πως αποτελούν βασική προϋπόθεση, για την Ανάπτυξη και Μεγέθυνση των Συνεταιριστικών Τραπεζών, τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των συνεταίρων και κατά επέκταση των τοπικών κοινωνιών και ότι θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν το Ελληνικό Συνεταιριστικό Τραπεζικό περιβάλλον .

Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου οργανωτικού σχήματος Συνεταιριστικής Τράπεζας, που θα καλύπτει γεωγραφικά την Βόρεια Ελλάδα, με δυνατότητα ανάπτυξης στους 15 Νομούς της και στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα οικονομικά μεγέθη της Βορείου Ελλάδος.
Το νέο σχήμα έχει τις προοπτικές και τις δυνατότητες να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα Πιστωτικά Ιδρύματα, στον χάρτη των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας μας και πιστεύω πως θα ανοίξει τον δρόμο για ακόμη πιο σοβαρές αποφάσεις για το Ελληνικό Συνεταιριστικό περιβάλλον.

Η απόφαση τελικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού, δηλαδή της ενοποίησης των πέντε υφισταμένων Συνεταιριστικών Τραπεζών σε μία ισχυρή Συνεταιριστική Τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά των Γενικών Συνελεύσεων των μελών των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ