Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ενημερωτικό Δελτίο
Σέρρες 30/04/2010
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσης 2009

Κυρίες & Κύριοι Συνεταίροι

Παρουσιάζοντας την εικόνα της πορείας της Τράπεζας κατά την Χρήση 01/01/2009 -31/12/2009, παραθέτουμε συνοπτική ανάλυση των Οικονομικών Στοιχείων της Χρήσης καθώς και Συγκριτική παρουσίαση αυτών με προηγούμενα έτη σε πίνακες.

Ο Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Σερρών απόκτησε την άδεια λειτουργίας του ως Τράπεζα στις 31/12/2003, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2004 αποτέλεσε μεταβατική περίοδο και κατ΄ ουσία η λειτουργία του με πλήρη ανάπτυξη Τραπεζικών Προϊόντων ξεκίνησε το Β΄ εξάμηνο του 2004.
{mosimage}Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 74,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 55,3 εκατ. Ευρώ το 2008 αυξημένο κατά 34,5 %. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθε από 17,9 εκ. Ευρώ σε 74,4 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 315,65%.
{mosimage}
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 56,6 εκ. Ευρώ, έναντι 40,4 εκ. Ευρώ το 2008, αυξημένες κατά 40,1 %. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 10,3 εκ. Ευρώ σε 56,6 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 449,52%.
{mosimage}
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 51,3 εκ. Ευρώ, έναντι 42,7 εκ. Ευρώ το 2008, αυξημένες κατά 20,1 %. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 14,8 εκ. Ευρώ σε 51,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 246,63%.
{mosimage}
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα έφτασαν τα 21.2 εκ. Ευρώ έναντι 10,9 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 94,5%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 0,8 εκ. Ευρώ σε 21,2 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 2.550%.
{mosimage}
Σήμερα ο συνολικός αριθμός των Μελών - Συνεταίρων ανέρχεται στα 3.593 οι οποίοι αποτελούν ισχυρή και σταθερή πελατειακή βάση της Τράπεζας.
{mosimage}
Τα Συνολικά Κεφάλαια έφτασαν τα 14,6 εκ. Ευρώ έναντι 12,6 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,8%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 7,9 εκ. Ευρώ σε 14,6 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 84,81%.
{mosimage}
Τα Ίδια Κεφάλαια έφτασαν τα 16,7 εκ. Ευρώ έναντι 13,7 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 8,1 εκ. Ευρώ σε 16,7 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 106,2%.
{mosimage}
Τα προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων κέρδη (Ολικά Αποτελέσματα) της Τράπεζας για το 2009 διαμορφώθηκε στα 1.787,4 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.599,5 χιλ. Ευρώ το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,75%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από -14 χιλ. Ευρώ σε 1.787,4 χιλ Ευρώ παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή κερδοφόρα πορεία.
{mosimage}
Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 673,8 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 639,5 του 2008, αυξημένα κατά 5,37 % λόγω των αυξημένων προβλέψεων. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από -567,2 χιλ. Ευρώ σε 673,8 χιλ. Ευρώ.
{mosimage}
Οι Προβλέψεις έφτασαν τις 722,8 χιλ. Ευρώ έναντι 570 χιλ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,8%.
{mosimage}
Οι Σωρευτικές Προβλέψεις έφτασαν τις 1,7 εκ. Ευρώ έναντι 1,5 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3%.
Το έτος 2010 παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα και στην οικονομία, εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της Τράπεζας.

Για εμάς, μια μεγάλη κρίση σημαίνει ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς.

Η οικονομική κρίση βρίσκει την Τράπεζα εύρωστη και δυνατή, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, αλλά πάντα με τη δέσμευση για σωστή διαχείριση και προσεκτική πιστοδοτική πολιτική.

Η βασική στρατηγική και προτεραιότητά μας και το 2010, είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και η ενίσχυση της Κεφαλαιακής επάρκειας μαζί με την αποτελεσματική διαχείριση του Πιστοδοτικού κινδύνου καθώς και η συνεχής προσπάθεια συγκράτησης του κόστους.

Θεωρούμε χρέος και ευθύνη μας να διατηρήσουμε την Τράπεζα μας εύρωστη και δυνατή, ικανή να ανταπεξέρχεται των δυσκολιών, για να μπορεί να στηρίζει την Οικονομία με έργα και πράξεις, να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτης της και να προσφέρει όφελος και αξία στους Συνεταίρους της.


Για την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

ο Πρόεδρος ο Γενικός Διευθυντής

Χατζηηλιάδης Ιωάννης Ψαρογιάννης Γεώργιος

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ