Skip to content

Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς να καταθέσουν τις προσφορές τους για νέες εκτιμήσεις ακινήτων ή επανεκτιμήσεις των υφιστάμενων, σύμφωνα με την κατωτέρω κατηγοριοποίηση:
α) Κόστος εκτίμησης ανά κατηγορία:
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Σύμφωνα  με  το άρθρο 18 του  καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ   ΣΥΝ.Π.Ε. και την απόφαση Νο. 07/25-02-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου  , καλούνται  οι κ.κ. μέτοχοι σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση  την  Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και  ώρα  20:30, στο Ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA”,Αγίας Σοφίας 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την κατάρτιση των επίσημων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2013 και ημερομηνία μετάπτωσης 31/12/2012.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.    

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την  Τρίτη  31 Μαρτίου 2015 την  ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 και 5 του καταστατικού της Τράπεζας, τα φυσικά πρόσωπα-μέλη μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και τα νομικά πρόσωπα-μέλη διορίζουν τους αντιπροσώπους τους με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό οργάνου τους.
Κάθε συνεταίρος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του καταστατικού έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 25/02/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαδούδη Μαρία                                            Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΥ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εμπορίας και διάθεσης ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ να καταθέσουν τις προσφορές τους στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα, Τ.Κ. 62 122, Σέρρες,  στον 2Ο όροφο, τηλ:2321098037.

Διαβάστε περισσότερα...